Jesteś tutaj

System nerwowy

Centralny układ nerwowy zapewnia świadome postrzeganie, aktywność podświadomą, stan snu i przekazywanie informacji neurologicznych przez nerwy czuciowe i ruchowe do centrum mózgu. Obejmuje aktywność mózgu,  nerwów głowy, płatu mózgowego, rdzenia kręgowego i nerwów rdzeniowych. Z pnia mózgu wychodzi dwanaście nerwów czaszkowych: węchowe, wzrokowe, okoruchowe, bloczkowe, trójdzielne, odwodzace, twarzowe, przedsionkowo-ślimakowe, językowo-gardłowe, błędne, dodatkowe i pod-językowe. Również w układzie nerwowym są gruczoły dokrewne, które działają w ciele jako centra kontrolne. Łączą funkcje ciała, aktywność hormonalną, emocje, umysł i świadomość mentalną z układem energetycznym siedmiu czakr. Gruczoły z wewnętrznym wydzielaniem hormonów bezpośrednio do krwiobiegu i ich aktywność zapewniają proces prokreacji, wzrostu, rozwoju, metabolizmu i stabilizacji funkcji życiowych.