Jesteś tutaj

Czym jest ajurweda

Ajurweda, w dosłownym tłumaczeniu „nauka o życiu”, jest najstarszym holistycznym systemem medycznym dotyczącym zasad zdrowego stylu życia.

Medycyna ajurwedyjska

Ajurweda jest całościową i prostą formą leczenia, pomaga lepiej zrozumieć siebie. Stara się przeniknąć do sedna problemu i ujawnić prawdziwą przyczynę lub zalążek choroby, niezależnie od tego, czy pochodzi ona z niewłaściwego odżywiania, nawyków życiowych, obciążenia dziedzicznego, negatywnego myślenia czy braku równowagi emocjonalnej lub energetycznej. W ten sposób daje nam wgląd w szersze powiązania i konteksty, które kształtują i wpływają na naszą kondycję psychiczną i fizyczną. Ajurwedyjska praktyka odwołuje się przede wszystkim do świadomej profilaktyki i zdrowego stylu życia, ponieważ zawsze łatwiej jest wyleczyć chorobę we wczesnym stadium niż w zaawansowanym, gdy w większości przypadków, tkanki ciała są już uszkodzone. Źródło większości chorób jest ukryte w niełaściwej diecie. Dlatego sukces ajurwedyjskiej terapii zależy głównie od spożywania odpowiedniego pożywienia, a także od naszej chęci zmiany niektórych z istniejących nawyków i stereotypów w naszym codziennym życiu, które często leżą u podstaw naszych problemów zdrowotnych. Właściwa postawa, silna wola i determinacja w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych są zawsze początkiem sukcesu.

Skąd pochodzi ajurweda?

Pochodzenie tego nauczania wywodzi się od starożytnych indyjskich świętych pism (Wed), które powstały w wyniku wewnętrznej wiedzy oświeconych mędrców (riszich). Pierwsza najstarsza zachowana książka o medycynie ajurwedyjskiej, Charaka Samhita, pochodzi z I wieku. Druga specjalistyczna książka, Sushruta Samhita, pojawia się sto lat później i dotyczy chirurgii ajurwedyjskiej. Trzecie najważniejsze dzieło ajurwedyjskie, Ashtanga Hridaya, pochodzi z VII wieku  i przedstawia kompilację dwóch poprzednich pism. Między wiekiem I i V, zasady medycyny ajurwedyjskiej rozprzestrzeniły się na wszystkie zakątki ówczesnego znanego świata (Chiny, Tybet, Persja, Arabia, Egipt, Grecja i Rzym), gdzie łączyły się z lokalnymi tradycjami i zwyczajami kulturowymi. Na tej uniwersalnej podstawie stopniowo rozwijały się różne szkoły i systemy medycyny naturalnej. Ajurweda jest zatem nazywana „matką wszystkich systemów leczenia”.

Podejście ajurwedyjskie

Ajurweda uważa człowieka za nierozerwalny i połączony kompleks ciała, energii życiowej, umysłu i duszy. Koncentruje się nie tylko na objawach chorób, ale także na ich przyczynach, które poprzedzają każdą chorobę. Symptom jest rozumiany jedynie jako sygnał czy ostrzeżenie, że coś jest nie tak w ciele i potrzebny jest głębszy poziom korekcji. Tak więc, zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, ajurweda dąży do przywrócenia naturalnego stanu harmonii w ludzkim ciele, który przejawia się jako zdrowie psychiczne i fizyczne. Zmieniając codzienne stereotypy, odpowiednią dietę oraz regularnie stosując zioła, można skutecznie wyeliminować różne problemy zdrowotne i długotrwałe choroby, takie jak: dolegliwości skóry,  układu oddechowego, zaburzenia trawienia, migreny, otyłość, problemy z krążeniem, problemy ginekologiczne, choroby kręgosłupa, choroby stawów i mięśni, bezsenność, zmęczenie oraz stres.